Tortu Filtrasyonu Nasıl Yapılır?

Tortu Filtrasyonu Nasıl Yapılır?

Genelde görünümü bulanık ve dibinde çökelti bırakan sular, tortulu olarak değerlendirilir. Tortu, suyun kullanım amacı her ne olursa olsun, tolere edilmesi pek mümkün olmayan bir parametredir. Tortu ile renk parametrelerini birbirleriyle karıştırmamak gerekir. Renk, genelde sularda çözünmüş organik madde veya ağır metallerin varlığının göstergesidir.

Tortunun çeşitli şekillerde giderilmesi mümkündür. Kum ve antrasit filtreler, otomatik geri yıkamalı tortu filtreleri ve kartuş filtreler bu amaca hizmet eden sistemlerden bazılarıdır. Bunlardan hem boyut olarak küçük, hem de maliyet olarak ucuz olan kartuş ve çelik filtreler sadece süzme görevi görür ve bu cihazların sık sık temizliğine ve peryodik bakımına dikkat edilmelidir.

Kum ve antrasit filtrelerde ise filtrasyon sadece, süzme etkisiyle değil aynı zamanda adsorpsiyon etkisi ile de gerçekleşir. Doğru dizayn ve seçim yapıldığı takdirde, oldukça efektif ve güvenilir bir şekilde çalışırlar. Ancak sistem dizaynında tank içi filtrasyon hızının 15 mt/saat’i geçmemesi gerekir. Bu değeri aşan durumlarda, sistemin adsorpsiyon etkisi kaybolacağı gibi, basınç kaybı da artacaktır.

Yumuşatma Ünitesi:
Sistemin en hassas noktasıdır. Suya sertlik veren ve erimiş halde bulunan Ca+2 ve Mg+2bileşiklerinin tutulması sağlanır. İşlem; suya sertlik veren maddelerin sodyum (Na) iyonu ile yer değiştirilmesi esasına dayanır. Suyun sertliğine bağlı olarak bir müddet sonra dolgu malzemesi doyuma ulaşır. İyon değiştirici olarak, yumuşatma ve demineralize amaçlı kullanılan asidik bazlı katyon değiştirici reçineler kullanılır.

AB-Cam:
Ünitenin Regenerasyonu için valfini yönlendiren eden kumanda paneldir. Kontrol saati PLC veya Siata işlemcilerinden programlanır. Programdan rejenerasyon safhalarının süreleri tayin edilir. (Geri Yıkama, Tuz Çekme, Yıkama, Hızlı Yıkama)

Tuz:
Yumuşatıcılarda doyuma ulaşan reçinelerin rejenerasyonunda kullanılan sofralık yemek tuzu özelliğinde tabletlerdir. Tuz tankı günlük kontrol edilmelidir ve tuz ilavesi yapılmalıdır. Sisteme sert suyun gitmesi engellenmelidir.